Welkom

L’INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

IPA BRABANT – BRUSSEL

Welkom op de website van

IPA Brabant – Brussel

Een afdeling van het Koninklijk Belgisch IPA in directe relatie met het IPA Internationaal


ONZE ARTIKELEN

WIE ZIJN WIJ ?

De I.P.A. – de grootste politievereniging ter wereld – werd opgericht op 1 januari 1950. Vanaf dan heeft hun slogan « Servo per Amikeco » (Dienen door Vriendschap) meer mensen bereikt dan voor mogelijk was gehouden.

Nu telt de vereniging al meer dan 400.000 leden. Nationale Secties bestaan in meer dan 59 landen over de wereld en we zijn getuige geweest van een gestadige groei van wat wordt beschouwd als de grootste politievereniging van de wereld, zowel in cijfers als invloed.

De Vereniging werd opgericht in de vijftiger jaren omdat een politieman van Lincolnshire in Engeland, Arthur Troop, een kanaal wilde creëren waar vriendschap en internationale samenwerking tussen internationale politiemensen centraal stond. Zijn idee van een vereniging met ontwikkeling op sociaal, cultureel en professioneel vlak, in een omgeving zonder discriminatie op gebied van rang, geslacht, ras, kleur, taal of religie, werd realiteit.

Klein begonnen hield de I.P.A. boodschap stand en nieuwe Secties over de gehele wereld werden vlug gevormd. Al vlug waren er Secties in het grootste deel van West-Europa, Afrika, Amerika (Noord en Zuid) Azië en Australië. De politieke veranderingen in Oost-Europa hebben ervoor gezorgd dat ook daar politiemensen bij de vereniging kwamen.

De fundamentele ideeën van Arthur Troop houden vandaag nog steeds stand.


DE VOORDELEN VAN HET IPA ?

Op internationaal niveau

  • Contacten wereldwijd
  • Accommodatie op de 5 continenten tegen vriendelijke prijzen
  • Onvergetelijke bezoeken en ontmoetingen
  • Seminars en opleidingen in Kasteel Gimborn (D)

Op het niveau van Brabant-Brussel

Vragend
Brussel winkelier – Vrienden IPA
Op doorreis door Brussel – Profiteer van aanbiedingen van onze handelsvrienden

ANDERE I.P.A. SITES

IPA OOST VLANDEREN

KOMENDE ACTIVITEITEN

Wij nodigen u graag uit voor de deconfiguratie van onze activiteiten.

De ‘Serres van Laken en boottocht op het kanaal’ met maaltijd zal binnenkort plaatsvinden: Meer info binnenkort.

Binnenkort vindt de Algemene Vergadering van IPA Brabant Brussel plaats: Meer informatie

De Algemene Vergadering van de Nationale IPA: vindt binnenkort plaats: Meer info binnenkort.

U heeft zich geregistreerd